top of page
Zoeken
  • Marthe Sees

Creativiteit is samenwerking


In mijn klassen wordt al snel de rechter hersenhelft als creatief bestempeld en de linker helft als niet creatief. En zelfs ik laat me er nog weleens door verleiden op deze manier te praten. Maar je kunt beter zeggen dat links grenzen kent en rechts grenzeloos is. Iedereen kan begrijpen dat creativiteit niet in het grenzeloze zit maar in het spel tussen grenzen en het grenzeloze. Creativiteit zit in de samenwerking tussen je linker en rechter hersenfuncties.
bottom of page